Röstplikt!

Är du medlem i svenska kyrkan så är det din PLIKT att rösta idag. Röstdeltagandet i kyrkovalen är överlag extremt lågt. Vilket såklart går att förklara med att många är med i kyrkan utan att vara det minsta aktiva, det kommer ju liksom på köpet att vara medlem i svenska kyrkan om man inte aktivt har gått ut, vilket många – inklusive jag själv -, inte kommit sig för att göra. Eller så kanske man vill vara medlem men en passiv sådan. Idag är inte dagen att vara passiv dock. Sverigedemokraterna satsar hårt på de här mindre valen (ja, dessvärre på det större också), och DE är inte passiva, de mobiliserar och röstar aktivt för att få ta så mycket plats som möjligt.

Jag är som sagt medlem i kyrkan ännu, mest bara för att jag hela tiden glömmer att gå ur, idag är jag dock glad att jag är medlem så jag kan vara med och rösta idag. Jag är totalt okyrklig, minus hundra på en skala typ. Jag kan dock uppskatta saker som kyrkan gör, jag tycker det är bra att de arbetar med samhällets utstötta, deras arbete med nyanlända är beundransvärt. Och även om jag själv aldrig kommer vilja gifta mig i kyrkan så älskar jag att jag bor i ett land där homosexuella FÅR gifta sig i kyrkan.

I sverigedemokraterna kyrkovalsmanifest går att läsa:

efter decennier av socialdemokratiskt maktmonopol inom kyrkan har den i alltför hög grad utvecklats till en politisk vänsterliberal opinionsbildare, där respekten för klassisk kristen tro fått stryka på foten till förmån för socialistiska och liberala politiska ställningstaganden.

Och även:

Vår vision är en bred och offensiv kyrka där den kristna tron och identiteten är stark och trygg i sig själv, där välkomnandet är varmt utan att trösklar sänks eller att tak höjs mot en kyrka på väg mot oigenkännlighet.

Jag antar att det är i de orden, där mellan de sänkta trösklarna och det höjda taket, som jag hittar de saker jag uppskattar med kyrkan, deras arbete med utsatta och deras välkomnande av både homosexuella giftermål och kvinnliga och/eller homosexuella, präster. Särskilt eftersom manifestet avslutas med att de önskar att:

Återupprätta respekten för olika inriktningar och åsikter inom kyrkan. Klassiskt konservativa präster, personal och medlemmar som oroar sig över kyrkans utveckling ska inte frysas ut.

Och vad tycker då dessa klassiskt konservativa präster med flera? Ja inte är de för kvinnliga och/eller homosexuella präster, och inte vill de låta personer av samma kön gifta sig heller. Jag antar även att deras stöd till arbete med nyanlända är lika med noll. För att hårdra det så är det rätt dumma i huvudet och jag tycker inte att deras plats är i kyrkan eller någon annanstans heller för den delen, och jag önskar att de, likt sverigedemokraterna, inte fick sprida sitt hatfulla budskap över huvud taget. Och nej, ingen behöver börja tjafsa om att jag inte stöder yttrandefriheten, det här är vad jag önskar. För jag tycker att de motsätter sig yttrandefriheten. Det kommer inte bli så, de kommer inte tystas. Så no worries där…

Låt inte sverigedemokraterna ta sig in i kyrkan, låt dem inte ta sig in någonstans. Och tyck det inte bara, arbeta aktivt för att de inte skall ha möjligheten. Idag kan du arbeta aktivt utan att behöva anstränga dig alltför mycket, det är bara att rösta. Röstar du inte i valen så är det du som tillåter att Trump kan bli president i USA att sverigedemokraterna kan ta sig in i riksdagen.

Så gör din plikt, och rösta i kyrkovalet idag vare sig du är aktiv eller inte i kyrkan. Det är vi som kan förhindra att hatet sprider sig, vi som inte tror på hatet, vi som tror på kärleken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *